Fonder: Globala ETF-tillgångar passerar rekordnivån 60 biljoner

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillgångar i börshandlade fonder (ETF:er) passerade 7 biljoner dollar, motsvarande cirka 61 biljoner kronor, för första gången någonsin i slutet på augusti.

Globala ETF:er och ETP:er noterade nettoinflöden om 55,2 miljarder dollar (483 miljarder kronor) under augusti, vilket innebär att det totala nettoinflödet hittills i år landar på 3,750 miljarder kronor. Under samma period föregående år noterades ett nettoinflöde på 2,390 miljarder kronor.

Augusti markerade den 15:e månaden av nettoinflöden för globala ETF:er.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR