Fonder: "Nya PPM-förslaget är olagligt"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Dagens fondtorg inom premiepensionssystemet har stått i centrum för en omfattande debatt de senaste åren i spåren av misstänkt brottslig aktivitet för att komma åt sparares pengar uppdagades inom systemet.

Steg ett i premiepensionsreformen har redan tagit plats: det finns krav på storleken på förvaltad volym och historik och telefonförsäljning har bland annat förbjudits. I ett andra steg föreslås bland annat en begränsad mängd fonder tillåtas på fondtorget, något som mött stor kritik och nu lyfts även argument fram att det nya förslaget kan vara olagligt.

Enligt docent Andrea Sundstrand bryter det system som “Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepensionen” mot upphandlingslagstiftningen.

“Det innebär att det system som utredningen föreslår är olagligt. Risken med att införa systemet är att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt sitt medlemskap i EU och att Sverige som stat kommer att fällas för fördragsbrott av EU-domstolen”, skriver Andrea Sundstrand i sitt rättsutlåtande som Fondbolagens Förening publicerat på sin hemsida.

Ett alternativ som Andrea Sundstrand föreslår är att istället införa någon typ av LOV-system. Hon menar att LOV-system inte omfattas av upphandlingslagstiftningen och kan således, med vissa begräsningar i unionsrätten, utformas så att det passar det svenska systemet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR