• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond -0,4% i aug, högre långräntor intressant läge

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Jupiter Dynamic Bond retirerade 0,4 procent i augusti i basvalutan euro, samtidigt som jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg 0,5 procent. Fonden har sedan årsskiftet stigit med 3,9 procent, att jämföra med index som är upp 0,3 procent.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Ariel Bezalel och Harry Richards.

image

Utveckling för fonden och jämförelseindex de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

“Fonden gav tillbaka viss avkastning efter den starka utvecklingen i juli, främst på grund av fondens långdaterade amerikanska och australiska statsobligationer. Vi tror dock att den här perioden är en rekyl i vad som fortsatt kommer att vara en stark trend mot lägre räntor på utvecklade marknader”, skriver förvaltarna i kommentaren.

Marknaden ser positivt på lägre dödlighet i covid-19

Förvaltarna konstaterar att en oroande ökning av covid-19-fall noterades i många utvecklade länder under augusti, men att den relaterade ökningen i dödsfall desto bättre uteblev denna gång, till skillnad från mönstret i mars och april. Då omfattningen på testningen dramatiskt har ökat går det samtidigt inte att dra en direkt jämförelse med läget under våren, tillägger de. Ariel Bezalel och Harry Richards meddelar att med de relativt sett låga dödstalen fortsatte marknaderna under månaden att fokusera på den ekonomiska återhämtningen, samtidigt som en intensiv “reflationsdebatt” återuppstod.

Dollarexponering tyngde, high yield bidrog positivt

Utöver Jupiter Dynamic Bonds statsobligationer i USA och Australien bidrog även exponeringen mot den amerikanska dollarn något negativt till avkastningen i augusti. Förvaltarna menar dock att denna valutaexponering är en bra “hedge” mot risk-av-stämningar i marknaden, särskilt om en allvarlig andra våg av covid-19 inträffar.

Mot bakgrund av riskviljan i augusti och sökandet efter avkastning, uppges fondens high yield-krediter ha presterat väl, och särskilt i den brittiska finanssektorn. Det är alltjämt en försiktig inställning inom high yield som gäller för fonden.

“Vi har koncentrerat oss på motståndskraftiga, genom-cykeln-affärsmodeller med stabila kassaflöden som kan stå emot krisen. Till exempel har vi adderat till Netflix-positionen då bolaget fortsätter att generera starka kassaflöden och enligt oss har en god chans att säkra en investment grade-rating i närtid”, meddelar Ariel Bezalel och Harry Richards.

Spanar efter ingångslägen i långdaterat

Fondens duration minskade något under månaden, enligt kommentaren. Förvaltarduon anser att de ökande räntorna i långdaterade obligationer, och därmed fallande priserna, har börjat se intressanta ut och de letar nu efter de bästa ingångsnivåerna, enligt kommentaren.

“Bakslaget från pandemin kommer att påverka den globala ekonomin under en tid framöver och detta, i kombination med underliggande strukturella bekymmer som höga globala skuldnivåer, åldrande demografi och allt bättre teknologi, innebär enligt oss att avkastningsräntan kommer att vara låg på utvecklade marknader under en utdragen period”, förklarar förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR