• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Avenir Europe: Cykliskt ledde bred uppgång i Europa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Breda uppgångar präglade aktiemarknaden under augusti, med bland annat dryga 7 procent upp för S&P 500, och dryga 11 procent upp för Nasdaq, som därmed noterade sin bästa augustimånad sedan år 2000.

Det skriver aktiefonden ODDO BHF Avenir Europes förvaltare Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månadsrapport för augusti. Fonden fokuserar på små- och medelstora bolag i Europa med registrerat kontor i ett medlemsland av EU eller OECD.

image

Utveckling för ODDO BHF Avenir Europe (turkos) och jämförelseindex (mörkblå) de senaste tio åren. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Uppgångarna syntes inte bara på den amerikanska marknaden utan återfanns även i Europa, om än i något måttligare utsträckning. EURO STOXX 50 NR steg 3,18 procent, och DJ STOXX 50 NR ökade 1,66 procent, skriver fondförvaltarna. ODDO BHF Avenir Europe noterade i basvalutan euro en uppgång om 4,5 procent i augusti, medan jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) steg 5,4 procent. Sedan årsskiftet är fonden ner 0,2 procent, medan jämförelseindex noterar 8,5 procent ner.

“Den europeiska marknaden, som utgörs av färre teknikbolag än den amerikanska, drogs upp av cykliska sektorer, som bilindustri och resebranschen, som båda ökade med mer än 10 procent”, kommenterar förvaltarna.

Bakgrunden till de breda uppgångarna är enligt förvaltarna bland annat ljusare utsikter för vinstprognoserna för 2020 och 2021. Detta efter att många halvårsrapporter slagit analytikernas förväntningar. Rapporter om fler Covid-19-fall på flera platser i Europa och USA kunde inte heller ändra börsens positiva sentiment, som istället har tagit fasta på förhoppningen om lansering av minst ett vaccin de kommande månaderna.

Fonden utgörs av 46 innehav, med störst vikt i Gn Store Nord, Michelin och Alstrom. Sett till geografisk exponering är Frankrike klart dominerande med drygt 36 procent, följt av England och Tyskland på strax under 9 procent vardera, framgår det av rapporten. Jämfört med index är fonden överviktad mot framför allt hälso- och sjukvård och teknik, men underviktad mot finans.

10 åriga statsräntor noterade i ljuset av detta endast små uppgångar; 0,18 procent i USA och 0,13 procent i Tyskland. För fondens del står strategin orubbad:

“Vi står fast vid vår investeringsfilosofi genom att fortsätta investera i högkvalitativa defensiva och cykliska bolag med starka balansräkningar, global marknad och opåverkad långsiktig tillväxtpotential”, avslutar fondförvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR