Fonder: 250 förvaltare kräver högre klimatambition inom EU

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förvaltarorganisationen IIGCC, som representerar totalt 250 banker och institutionella fondinvesterare med över 33.000 miljarder euro i förvaltat kapital, vill att EU höjer ambitionsnivån betydligt i klimatfrågan. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

I ett öppet brev adresserat till EU-kommissionen föreslår IIGCC att medlemsländerna etablerar en sänkning av växthusgasutsläppen med minst 55 procent från 1990 års nivåer i stället för 40 procent till och med 2030.

Om inte mer ambitiösa mål läggs fram så kommer inte dammluckorna öppnas från de privata aktörer vars finanser måste komma fram för att omställningen ska bli möjlig, skriver IIGCC.

“Detta är miniminivån som krävs för att vi ska nå ett neutralt nettoutsläpp till 2050”, skriver IIGCC, där bland annat SEB ingår.

Enligt Reuters ser också förvaltarorganisationen ut att få igenom sina krav. Målet om 55 procent är i linje med vad som förberetts i ett förslag som ska läggas fram av EU-kommissionen på torsdag, skriver nyhetsbyrån. Vissa mindre bemedlade EU-länder med större beroende av fossila bränslen har dock ställt sig tveksamma till förslaget.

Ett annat brev som skickats till EU-kommissionen inför torsdagens förslag, signerat av 127 storbolagsledare, föreslår samma minskning om 55 procent till 2030.

EU förväntar sig att utsläppsminskningen kommer kräva ytterligare energiinvesteringar om 350 miljarder euro per år från 2021 till 2030 jämfört med nivåerna under 2010-talet. Kapitalet i det gröna investeringsprogrammet ska investeras i energislag som sol-, vind- och vätgaskraft, batteriteknik för fordonsindustrin och storskalig industriell omställning i linje med klimatmålen.

Flera svenska börsbolag har etablerat samarbetsprojekt inom vätgasdrift, som också nödgar sol- och vindkraft för att hållas som ett grönt alternativ. Bland annat har Volvo och Daimler upprättat ett projekt för att utveckla vätgaslastbilar, medan SSAB och LKAB utvecklar ståltillverkning med vätgas i projektet Hybrit.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR