• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Sett tecken på slutet för tech-bubbla

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return tappade 2,2 procent i augusti, en månad då globala aktiemarknader samtidigt fortsatte uppåt mot bakgrund av en positiv utveckling på vaccinfronten för covid-19 samt en fortsatt återöppning av ekonomier. Hittills i år har fonden därmed retirerat med 19,6 procent. Jämförelseindex (Libor 3 Month EUR) var oförändrat i augusti och noterar -0,3 procent i år.

Det framgår av en månadskommentar från fondens strategichef och förvaltare James Clunie.

“På ett övergripande plan bidrog fondens långa bok positivt till månadens avkastning, men detta överskuggades av de negativa bidragsgivarna i den korta boken, mycket tack vare den utdragna bubblan hos en del glamorösa amerikanska tillväxtaktier”, skriver James Clunie.

Köpoptioner minimerade förlusten i korta boken

Fondens kortposition i Tesla, Wayfair och Salesforce lyfts fram som månadens främsta negativa bidragsgivare. James Clunie meddelar dock att fondens köpoptioner med kort datum hjälpte till att minimera förlusterna för kortpositionerna.

I den långa boken levererade GoCo, som står bakom jämförelsesöksidan GoCompare.com, ett stabilt resultat för det andra kvartalet vilket belönades i aktiekursen. Även GVC och IG placerade sig bland månadens vinnare.

Aktiviteten i portföljen uppges ha varit låg under augusti. En liten lång position öppnades i brittiska byggbolaget Barrat Development, vars aktiekurs steg från låga nivåer mot bakgrund av positiva framtidsutsikter i kombination med en stabil balansräkning. Utöver detta öppnades en kortposition i danska Ambu, en position som även stängdes igen under månaden efter att aktiekursen föll.

Portfölj väl positionerad för när bubblan spricker

Att genomföra en värdedriven process likt fondens menar förvaltaren är extremt utmanande i det marknadsklimat som vi befinner oss i, när gapet mellan värde och tillväxt har nått rekordnivåer. Strategichefen tillägger att många aktiemarknader har varit frånkopplade från fundamenta i flera år vilket lett till att strategin att köpa billiga aktier och sälja svaga, men dyra, aktier inte har gett de resultat som man kunnat förvänta sig.

“Vi har pratat om tech-bubblan ett tag nu och för att hantera denna bubbla har vi delvis ‘hedgat’ flera av våra kortpositioner i dessa galna aktier för att minska förlusterna. Nu under de senaste veckorna har vi sett tecken på något som verkligen liknar en ‘blow-off top’, med extraordinära aktiepriser i samspel med högt intresse från mindre investerare, emissioner och högt uppsatta personer i bolagen som sålt aktier”, skriver förvaltaren och konstaterar att även om det inte går att förutspå när bubblan kommer att spricka så är fondportföljen väl rustad för ett sådant tillfälle.

I väntan på en katalysator som kommer att förändra det nuvarande marknadsklimatet har fonden långa positioner i ungefär 80 kvalitativa bolag med rimliga balansräkningar. Samtidigt har de ungefär lika många kortpositioner där aktien ser dyr ut i jämförelse med förväntat kassaflöde, framkommer det.

“Från där vi står i dag så har den förväntade avkastningen för en strategi som vår aldrig vart högre”, skriver James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR