• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: +5,9% i aug, hyresreduceringar lägre än 2kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, noterad på Stockholmsbörsen, steg 5,9 procent i augusti. Sedan årsskiftet noteras emellertid ett tapp på 16,4 procent per den 31 augusti.

image

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i juli. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

I likhet med fondens utveckling på Stockholmsbörsen steg även nettotillgångsvärdet (NAV), men med mer blygsamma 0,7 procent, till 1,2181 euro per andel. NAV påverkades positivt av rörelser för fondens “kassaflödesreserv-hedge” samt den rörelseutvecklingen för fondens fastigheter.

Konsoliderade hyresintäkter för de första åtta månaderna av 2020 landade på 13,6 miljoner euro, vilket var 1,8 miljoner (eller 15,3 procent) mer än under samma period föregående år, framkommer det.

“Den starka tillväxten var främst driven av förvärven av Galerija Centrs och North Star, som hade en positiv effekt på koncernens nettohyresintäkter jämfört med året innan, om än tillväxten i hyresintäkterna avtog under året till följd av de hyreslättnader som beviljats hyresgäster under covid-19-pandemin”, skriver förvaltaren Tarmo Karotam.

Den direkta covid-19-påverkan på hyresintäkterna under augusti uppges varit begränsad till endast temporära hyresreduceringar om 140.000 euro, vilket förvaltaren påpekar är signifikant lägre jämfört med reduceringarna under det andra kvartalet 2020.

Vid slutet av augusti uppgick fondens kassa till 7,1 miljoner euro, att jämföra med 9,8 miljoner euro vid årsskiftet, en summa som förvaltaren konstaterar är tillräcklig för att fylla fondens likviditetsbehov.

“Vi kommer fortsätta att aktivt övervaka pandemins påverkan på ekonomin”, framkommer det.

I portföljen finns för tillfället 15 kommersiella fastigheter till ett värde kring 371 miljoner euro, per den sista december 2019. Fastigheterna beräknas generera runt 23 miljoner i rörelseresultat, vilket ger en portföljavkastning över 7 procent, enligt Baltic Horizon.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR