UB EM Frontier Real Assets: -0,6% i aug, Fed-besked möjlig positiv effekt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighets- och infrastrukturfonden UB EM Frontier Real Assets retirerade 0,6 procent i augusti sett till basvalutan euro, vilket innebär att fonden noterar -28,0 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarteam, som meddelar att Mexiko med en uppgång på 3 procent var ett positivt undantag i Latinamerika i augusti. Andra länder i regionen var ned mellan 9 och 15 procent och tyngde avkastningen.

“Efter en stillastående julimånad fortsatte globala aktier sin uppgångsfas i augusti och steg med 5 procent i eurotermer. Tillväxtmarknader hade svårt att hänga med och steg 1 procent”, skriver förvaltarna.

Omallokerar i Asien

Fonden uppges ha reducerat sin vikt i asiatiska samhällsnyttiga bolag under månaden, och planerar att sätta de inkomna likviderna i arbete i asiatiska REIT:s under september.

image

Fondportföljens fördelning mellan länder och sektorer per den 31 augusti. Med “utilities” avses samhällsnyttig verksamhet. (Källa: United Bankers)

Realtillgångar kan gynnas av Feds inflationsbesked

Förvaltningsteamet bedömer att den rådande räntemiljön (med betoning på realräntan, nominell ränta minus inflationen) bör vara stödjande för fondens fokusområde realtillgångar. Den amerikanska centralbanken Federal Reserves besked att tillåta inflationen att tillfälligt stiga över 2 procent utan att agera med räntehöjningar, “average inflation targeting”, bör enligt förvaltarna tala för att de nominella räntenivåerna blir kvar på en låg nivå länge. Samtidigt bör den potentiellt högre inflationen vara en fördel för realtillgångsföretag eftersom deras omsättning antingen explicit eller implicit är kopplad till inflationen, enligt rapporten.

Fondportföljens framåtblickande direktavkastning uppgick till 4,3 procent vid utgången av augusti, att jämföra med 2,5 procent för MSCI Emerging Markets, enligt rapporten. Fonden har 76 innehav, med regeln att inget innehav ska överstiga 3 procent av kapitalet. En tydlig skillnad mot jämförbara aktieindex är att UB EM Frontier Real Assets väljer bort exponering i Kina, Taiwan och Sydkorea.

image

Fondens tio största innehav per den 31 augusti 2020. (Källa: United Bankers)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR