Företagsobligationsfonder: Återigen på plus för året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Raset för svenska företagsobligationer på 6 procent, när pandemin covid-19 slog till i mars, har i snitt återhämtats. Men spridningen i fondernas avkastning är väldigt stor, det skiljer 15 procentenheter mellan SEB och First. Det noterar Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige.

Svenska företagsobligationer hade en tuff start på året och under det första kvartalet backade de med i snitt 6 procent. De mest riskfyllda rasade över 20 procent. Men nu har majoriteten av fonderna återhämtat fallet och i snitt är värdeökningen i kategorin 0,4 procent räknat sedan årsskiftet, framkommer det.

“Spridningen är dock stor. Vinnare i kategorin är SEB Corporate Bond, som stigit 5,4 procent sedan årsskiftet. Förlorare är norska First Nordisk Högränta, vars andelsklass med valutasäkring till svenska kronor har backat 10 procent. Och även mer kända förvaltare som Carnegie, Catella, Lannebo och Swedbank har fonder som ligger mer än 2 procent back. Samtidigt är både Länsförsäkringar, Nordea och Norron klart på plus”, meddelar Jonas Lindmark.

Att aktiemarknaderna återhämtade sig så pass starkt under april och maj menar analyschefen visa på den ökade optimismen på marknaden.

“Men delvis kan investerarnas ökade intresse bero på en missuppfattning av vad den kortsiktigt branta trenden uppåt betyder avkastningen framöver. Högre priser på obligationerna idag betyder ju att räntan under resten av löptiden blir lägre”, förklarar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR