Fonder: Carnegie & Spiltan inför hållbarhetsrapportering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Carnegie Fonder har tillsammans med Spiltan Fonder tagit fram ett frågebatteri över hållbarhet till bolag som ger ut företagsobligationer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Många som emitterar företagsobligationer har ett bristfälligt underlag om sitt hållbarhetsarbete, vilket gör det svårt för investerare att analysera risker och möjligheter.

“Utöver den finansiella informationen tycker vi att samtliga företag ska ha åtminstone en grundläggande rapportering inom ESG, och ser detta som en språngbräda för att få igång en bättre diskussion inom och med de mindre bolagen”, säger Daniel Gustafsson, kreditanalytiker hos Carnegie Fonder.

Carnegie Fonder och Spiltan fonder, två av de största investerarna inom nordisk High Yield, vill att företagen i samband med sina emissioner svarar på ett antal frågor gällande både miljö, socialt ansvar samt företagsstyrning. Svaren ska hela marknaden kunna ta del av och planen är att med tiden utveckla önskemål och krav på marknaden för att ytterligare öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR