Fonder: Fastighetsfondernas comeback

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2020 kommer gå till historien som ett av de mest intressanta börsåren hittills, samtidigt som vi slungades in i det snabbaste börsraset i modern tid upplevde vi även en exceptionell återhämtning. En sektor som däremot inte följde med i återhämtningen var fastighetssektorn.

En oro kring utvecklingen för detaljhandeln, där trenden med allt färre fysiska butiker slår hårt mot hyresvärdar, i samband med att allt fler jobbat hemifrån under covid-19-pandemin har tyngt sektorn.

Men vid en titt på vilka svenska fonder som gått bäst den senaste månaden är samtliga fyra fonder i topp faktiskt fastighetsfonder med uppgångar på över 10 procent vardera, vilket kan indikera att riskviljan för sektorn återgått.

“Den värsta osäkerheten verkar ha lagt sig efter Coronakrisens utbrott i våras. Jag ser främst en stigande konjunkturoptimism och att investerare börjar flytta fokus till bolag och sektorer som haft det lite kämpigare på börsen efter turbulensen i våras”, det säger Niklas Hultqvist, som förvaltar IKC Fastighetsfond till Fonder Direkt. Han tillägger att tecken på att fastighetsmarknaden börjar fungera igen kan tydas, och lyfter bland annat att antalet transaktioner i sektorn ökat.

Förvaltaren lyfter även hur Fabege i början av september aviserade om ett återköpsprogram och dagen efter meddelade kontorskollegan Kungsleden att de återinför sin utdelning.

“Sammantaget skickar det väldigt positiva signaler”, konstaterar han.

Att fastighetssektorn står inför en förändring är något som Niklas Hultqvist är säker på och vad gäller kontorsytor är det uppenbart att efterfrågan har förändrats. Förvaltaren påpekar samtidigt att fastighetsbolagen verkar på en stark marknad med mycket kapital i omlopp med goda möjligheter att refinansiera sina lån till goda villkor.

“I ärlighetens namn startade skiftet i arbetssätt och konsumtionsmönster redan långt innan Corona slog till tidigare i år. Flexibilitet blir allt viktigare när vi tittar på fastighetsbolagen. Både när det gäller tillgänglighet, läge och hur lokalytorna kan användas på bästa sätt. Flera fastighetsbolag som vi har kontakt med vittnar om att de fått in i stort sett alla hyror vilket i sin tur är ett tecken på att det svenska näringslivet efter omständigheterna ändå mår hyggligt väl”, säger Niklas Hultqvist.

Bland totalt 711 svenskregistrerade fonder seglar IKC Fastighetsfond, Carnegie Fastighetsfond Norden samt Länsförsäkringar Fastighetsfond upp i toppen vad gäller avkastning den senaste månaden och noteras upp 19,1, 16,8 respektive 14,7 procent.

Svenska fonder med bäst avkastning senaste månaden:

Fond Avkastning 1 månad Avkastning sedan årsskiftet
IKC Fastighetsfond 19,1% 7,4%
Carnegie Fastighetsfond Norden 16,8% -7,9%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 14,7% -2,5%
SEB Fastighetsfond Norden 12,2% -23,3%

(Källa: Morningstar 21 september 2020)

Carnegies fastighetsindex noteras ned cirka 7 procent sedan årsskiftet, vilket är en ordentlig förbättring sedan början på september då indexet var ned över 20 procent. Den enda fastighetsfonden på plus sedan årsskiftet i topplistan ovan är IKC Fastighetsfond, som även står drygt 14 procentenheter högre än Carnegies fastighetsindex.

Som aktiv förvaltare menar Niklas Hultqvist att man ges goda möjligheter att ändra om i portföljen när möjligheter uppstår, vilket han även menar att de gjort under året.

“Under senare tid har vi viktat upp inom kontorsfastigheter genom bland annat Fabege och Kungsleden då vi anser att kursfallen varit för stora. Värderingen är relativt låg samtidigt som vi bedömer att risken för stora vakanser och reducerade hyror har överdrivits”, förklarar förvaltaren som även menar att den växande e-handeln ställer krav på logistikfastigheter, vilket i sin tur öppnar upp intressanta möjligheter framöver.

Faktorer som talar för fastighetssektorn är enligt förvaltaren bland annat den svenska befolkningstillväxten tillsammans med ett allt större behov av samhällstjänster som i sin tur bidrar till en långsiktig ökad efterfrågan på bland annat bostäder, äldreboenden och lokaler för sjukvård och utbildning, något som han uppger att IKC Fastighetsfond har en exponering mot.

Han nämner bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Fastator som båda har en stor andel samhällsfastigheter med stabila kassaflöden. Ett annat innehav Niklas Hultqvist lyfter fram är Balder som “under många år visat god lönsamhet och stark tillväxt inom bostäder”. Sektorer som han däremot inte är speciellt optimistisk kring är hotell och detaljhandeln och vad gäller hotell tror han att det kommer ta lång tid innan resandet kommer i gång igen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR