EQT: Real Estate-fonden bildar brittiskt samriskbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) EQT-fonden Real Estate har bildat ett samriskbolag med Sigma Capital. Samriskbolaget siktar på att skapa en portfölj om omkring 3.000 bostäder till ett totalt värde av 1 miljard pund. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till ett pressmeddelande.

EQT-fondens initiala investering uppgår till 300 miljoner pund och Sigma Capitals till 16 miljoner pund. Tillsammans med lån väntas detta innebära kapacitet till att etablera portföljen av 3.000 bostäder.

Samriskbolaget har säkrat fem projekt med 361 bostäder och ytterligare två är under utveckling.

Finansiering för de inledande investeringarna om 50 miljoner pund har säkrats från statliga Homes England som bland annat ansvarar för att öka antalet bostäder som byggs i Storbritannien.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR