Fonder: 40% av kapitalförvaltare inte engagerade i klimatet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Drygt 40 procent av kapitalförvaltare är inte engagerade i problematiken kring klimatförändringarna. Det visar en studie utförd av brittiska investeringskonsulten Redington, skriver Funds Europe.

Enligt studien kunde inte 39 procent av kapitalförvaltarna ge ett exempel på ett klimatförändringsrelaterat engagemang och endast 62 procent hade en ESG-policy på plats.

Utöver detta framkom det även att trots att 76 procent av förvaltarna i studien menade att de tar hänsyn till klimatrelaterade risker och möjligheter var det bara 60 procent som kunde ge ett exempel på när klimatrelaterade faktorer faktiskt haft en inverkan på ett köp- eller försäljningsbeslut.

Nick Samuels, chef på Redington, menar att resultatet visar att trots engagemanget kring klimatet verkar öka så har det ännu inte slagit igenom i full kraft till konkreta och konsekventa portföljbeslut.

“Vi förväntar oss att alla förvaltare, oavsett tillgångsslag, har åtminstone en, om inte fler, exempel på klimatrelaterade engagemang inom sina portföljer”, sade Nick Samuels.

I studien intervjuades totalt 104 förvaltare globalt med totalt 10 biljarder dollar i förvaltat kapital.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR