Fonder: Kritik mot sec-lättnader för hedgefonders redovisning

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Flera hundratals amerikanska storbolag riktar kritik mot ett förslag från den amerikanska finansmyndigheten SEC om regellättnader som skulle medföra att hedgefonder slipper redovisa sina innehav. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Totalt 381 storbolag på New York-börsen undertecknade det brev som översändes till SEC på måndagen, där det påstås att regeländringen vore ett “hårt slag” mot transparensen på Wall Street. Flera andra samverkansorganisationer för näringslivet med ytterligare hundratals bolag har också tagit ställning mot förslaget.

Förslaget lades fram i somras och innebär att så kallade 13F-rapporter, ämnade att offentliggöra vem som sitter på vilka aktieinnehav, inte behöver lämnas in till SEC från andra aktörer än de 550 största kapitalförvaltarna i världen.

De bolag som måste lämna så kallade 13F-rapporter om planen klubbas igenom är investerare med mer än 3,5 miljarder dollar i tillgångar, en drastisk höjning från nuvarande 100 miljoner dollar.

SEC:s syfte med åtgärden är att lätta den administrativa bördan för mindre förvaltare och nästan samtliga av världens hedgefonder skulle under det nya regelverket kunna undandra sig från att redovisa vad de har i portföljen

Storbolagen anar att en konsekvens av detta skulle bli att så kallade aktivistfonder “i hemlighet kan bygga upp positioner innan de går till attack”.

“Förslaget begränsar tillgången på information för offentliga utställare och investerare, vilket är raka motsatsen till var finansinspektionen ska verka för”, skriver bolagen.

De som särskilt skulle drabbas är dock mindre bolag, som förlorar transparensen i investerarbasen i högre utsträckning än större bolag och således blir mer sårbara för “angrepp” från aktivistinvesterare, enligt brevets undertecknare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR