Goldman Sachs: Lanserar global ESG-inriktad obligationsfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Goldman Sachs Asset Management har lanserat en global obligationsfond med fokus på ESG. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fonden, GS Global ESG Enhanced Income Bond Portfolio, kommer investera i obligationer som noga valts ut av förvaltarteamet utifrån en rigorös fundamental analys som integrerar ESG, heter det.

Investeringsprocessen kommer bland annat att exkludera sektorer och bolag verksamma inom tobak samt “andra affärsmodeller som inte följer vedertagna normer och värderingar”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR