Söderberg & Partners: Påverkansfond investerar i Bergman & Beving

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Söderberg & Partners lanserade påverkansfonden Aktiv Påverkan hösten 2018 och har nu gjort sin första investering. Fonden har investerat i Bergman & Beving för att stoppa barnarbete i underleverantörsleden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet var det under våren som fonden gjorde sin första investering i industrihandelsbolaget Bergman & Beving, som driver och utvecklar ett flertal varumärken inom industri - och byggsektorn.

Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business hjälpte fonden att fatta beslut genom att bidra med fakta och frågeställningar för analysen, framkommer det.

“Bergman & Beving har stort fokus på hållbarhet och hur verksamheten kan bidra till en hållbar och säker miljö i hela värdekedjan. Samarbetet med Söderberg & Partners och stödet från Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business kommer att hjälpa oss skapa ännu större värden för våra kunder och ägare, och framför allt - bidra ännu mer till en hållbar utveckling i världen”, säger Peter Schön, CFO på Bergman & Beving.

Målet för samarbetet är att hantera och lösa identifierade öppna risker kopplade till barnarbete i varumärkets Guides underleverantörskedjor.

“Investeringen i Bergman & Beving är den första av flera som fonden Aktiv Påverkan kommer att genomföra med spararnas kollektiva vilja och mandat i ryggen, och vi hoppas verkligen att fler fondaktörer kan bli inspirerade av vår modell för att engagera pensionssparare och aktivt påverka den globala utvecklingen”, säger Johanna Påhlsson, ansvarig projektledare för Aktiv Påverkan på Söderberg & Partners.

Tanken bakom investeringsfonden är att 15-20 procent av dess totala kapital ska användas till att genomföra investeringar i verksamheter eller projekt som ligger i linje med spararnas kollektiva önskan om hur deras pensionspengar ska användas för att bidra till en bättre värld.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR