Swedbank Robur: Dumpade Saab-aktier & lämnar nu valberedning - DI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur lämnar Saabs valberedning och under året har kapitalförvaltaren minskat sitt ägande i försvarskoncernen från nästan 6 procent till drygt 1 procent samtidigt som aktien har pressats. Det skriver Dagens industri.

Den Robur-fond som främst ligger bakom den markanta ägarminskningen är Småbolagsfond Sverige, som helt gått ur sin stora position i Saab sedan ett uppmärksammat förvaltarbyte i höstas, skildrar Di.

Något fullständigt avståndstagande är det dock inte fråga om från Roburhåll konstaterar Di: Folksam LO Västfonden köpte en del aktier i våras, även om det sammantaget alltså är fråga om nettominskningar.

Försäljningen har tagit ned Robur på ägarlistan, från att tidigare stått som fjärde största ägare för ett år sedan noteras de nu på en nionde plats.

Mätt i antal aktier minskade innehavet från 7,8 till 2,0 miljoner aktier under perioden. Sett till enskilda fonder handlar minskningen främst om att flera Roburfonder, såsom “Småbolagsfond Sverige”, förvaltad av Henrietta Theorell sedan augusti i fjol, och “Sverigefond MEGA” sålt hela sina innehav. Vad gäller Småbolagsfond Sverige sammanföll innehavsminskningarna med fondens förvaltarbyte, meddelar Di.

Ändringen i valberedningen framgår av ett pressmeddelande från Saab och ägarminskningen av statistik från Holdings. Ersättare till Roburs ledamot i valberedningen hämtas från AFA Försäkring, som även tidigare deltagit där i egenskap av storägare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR