Fonder: AP7 nu störst i Europa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Stigande aktiekurser under augusti ökade det kapital som AP7 Aktiefond förvaltar åt PPM-spararna med 30 miljarder, till 596 miljarder kronor. Det gör att fonden nu är störst i Europa. Det skriver Morningstar.

Det innebär att AP7 Aktiefond övertagit första platsen från räntefonden Pimco GIS Income, som noterat utflöden under de första sju månaderna 2020 motsvarande över 100 miljarder kronor. Under augusti vände dock trenden och Pimco-fonden fick insättningar på nästan 6 miljarder, men det räckte inte eftersom ändrade valutakurser gjorde att fonden förvaltade kapital räknat i euro ändå minskade, framkommer det.

När AP7 Aktiefond startade för tio år sedan innehöll den drygt 80 miljarder kronor, pengar som byggts upp genom avsättningar av icke-väljarnas pengar för premiepensionen hos Pensionsmyndigheten till Premiesparfonden. Men i maj 2010 ändrade Sjunde AP-fonden sin förvaltning och flyttade pengarna till AP7 Aktiefond. Värdestegringen sedan dess har varit hög, bland annat på grund av en hävstång som ger ökad exponering mot världsindex.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR