Fonder: Index slog aktiva förvaltare under covid-volatiliteten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiva fondförvaltare, som själva väljer ut investeringar i stället för att passivt följa ett index, har inte lyckats kapitalisera på volatiliteten som följde utbrottet av covid-19. Det skriver Reuters med hänvisning till ny statistik.

“Fondförvaltare har länge klagat på att den låga marknadsvolatiliteten gjort deras jobb svårt. Men S&P:s SPIVA-scorecard visade att 63 procent av storbolagsfonderna och 70 procent av kärnstorbolagsfonderna fortfarande har underpresterat S&P 500-indexet under de senaste 12 månaderna fram till slutet på juni, trots ett kaotiskt 2020”, skriver Reuters.

Fonder som investerar i små och mellanstora bolag har däremot lyckats lite bättre, 56 procent av fonderna med fokus på medelstora bolag och 53 procent av småbolagsfonderna lyckades slå sina jämförelseindex under perioden.

Räntefonder hade svårt att hålla jämna steg med sina jämförelseindex då covid-19 tvingade ned räntenivåer världen över. Statsobligationsfonder underpresterade i alla segment: 92 procent av långa, 63 procent av medellånga och 68 procent av korta statsobligationsfonder underpresterade under perioden. Sett över det senaste decenniet ser det ännu värre ut: hela 99 procent av långa statsobligationsfonder har underpresterar sitt jämförelseindex och 82 respektive 75 procent av de medellånga och korta.

Tillväxtfonder hade en något bättre period då 75 procent av storbolagsfonderna och 83 respektive 80 procent av fonderna med fokus på medelstora och små bolag överpresterades sitt jämförelseindex. Sett över de senaste 15 åren är utvecklingen dock inte lika positiv då mellan 75 till 92 procent av fonderna inom de olika segmenten underpresterat.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR