Fonder: Investerare dumpar brittiska aktiefonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Andelen brittiska privatsparare som investerar i inhemska aktier är på en rekordlåg nivå efter sparare tagit ut nära 13 miljarder pund i spåren av en ökad oro över spridningen av coronaviruset och en avtalslös brexit. Det skriver Financial Times och hänvisar till Investment Association.

Brittiska aktier har straffats hårt under de senaste fyra åren då en brexit-oro dominerat sentimentet. Underprestationen har ytterligare spätts på under pandemin då Storbritannien är ett av de hårdast drabbade länderna och många brittiska bolag har fått införa drastiska åtgärder för att klara krisen.

Mellan januari 2016 och juni 2020 uppgår nettoutflödet för aktiefonder från privata sparare till 12,7 miljarder pund, visar Investment Association.I stället har investerarna valt att sätta sitt kapital i arbete utomlands, såsom på den teknikdominerade amerikanska marknaden.

“Då de har underpresterar relativt andra marknader är brittiska förvaltare helt enkelt ur tiden”, kommenterar Darius McDermott, chef på Chelsea Financial Services.

“Investerare brukade köpa brittiska aktiefonder som en betydande del av sin portfölj. Så ser det inte ut längre”, tillägger han.

Det förändrade investeringsbeteendet hos britterna kommer i spåren av en förnyad oro över coronavirusets framfart, då fler fall noterats, samtidigt som en allt större oro kring huruvida Storbritannien kommer att få till ett avtal med EU innan deadline eller inte breder ut sig i landet.

“Faktumet att krisen fortsätter att hålla i sig innebär att investerare är fortsatt osäkra över återhämtningen, vilket påverkar cykliska aktier och troligen även innebär försenade utdelningar eller till och med ytterliga utdelningssänkningar”, resonerar Adrian Lowcock, chef på Willis Owen.

Även statistik från Morningstar visade på att brittiska aktiefonder fortsatte att blöda under augusti. Nettoutflödet landade på 1,4 miljarder euro under månaden och värst såg det ut för fonder som investerar i brittiska storbolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR