Swedbank Robur: Klassificerar flera fonder i linje med Parisavtalet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur säkerställer nu sina första fonder som förvaltade i linje med Parisavtalet. Först ut att bli klassificerade är Swedbank Robur Access Edge fonderna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedbank Roburs klassificering av fonder som förvaltas i linje med Parisavtalet ska göra det enklare och tydligare för kunder som vill spara hållbart med klimatet i fokus, framkommer det.

För att bli klassificerade ska fonden uppfylla ett antal punkter, med fokus på utsläpp av växthusgaser. Fonden ska bland annat ha minst 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex och utsläppen behöver minska med 7 procent årligen, vilket är i takt med utfasningen av fossila bränslen enligt Parisavtalet. Förvaltningsmetoden gynnar även bolag inom klimatfrämjande verksamhet som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna.

“Transparens och jämförelse är en central del i hållbarhetsarbetet och något vi arbetar aktivt med för att bli ännu bättre på. Vi vill förenkla för våra kunder och hoppas samtidigt att vi kan inspirera andra branschaktörer genom att ta en tydlig ställning som finansiell aktör i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder”, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Swedbank Robur har som mål att hela fondkapitalet, vilket idag överstiger 1,000 miljarder kronor, som bolaget förvaltar år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, och att hela fondkapitalet ska förvaltas koldioxidneutralt år 2040. I planen framåt är också ambitionen att regelbundet redovisa ett antal nyckeltal för de fonder som klassificeras som förvaltade i linje med Parisavtalet.

Fonder som Swedbank Robur hittills har klassificerat som förvaltade i linje med Parisavtalet:

Swedbank Robur Access Edge Global

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets

Swedbank Robur Access Edge Sweden

Swedbank Robur Access Edge Japan

Swedbank Robur Access Edge USA


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR