Brexit: Fonderna som trotsar brexit och överviktar UK

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följetongen brexit har legat som en våt filt över inte bara Storbritannien, utan Europa som helhet under flera år. Nu börjar vi närma oss ett slutdatum - men det står ännu inte klart om det blir med eller utan avtal och osäkerheten är stor.

Det brittiska börsindexet FTSE 100 drabbades likväl som de globala börsindexen av stora börsfall i mars när coronavirusoron tog fasta ordentligt, men indexet har inte hängt med i återhämtningen som många andra index upplevt. FTSE 100 noteras exempelvis ned 23,0 procent sedan årsskiftet medan europeiska samlingsindexet Stoxx 600 backat 14,9 procent. Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 har å andra sidan lyckats klättra upp precis över nollstrecket strax efter lunchtid på fredagen.

Med drygt tre månader kvar till brexit har Fonder Direkt gått igenom vilka Nordenbaserade fonder inom kategorin globala aktiefonder som har högst exponering mot Storbritannien. Listan nedan består av de fonderna i Norden med störst andel av sitt kapital investerat på de brittiska öarna. Jämförelseindex för globalfonder är ofta MSCI World, där Storbritannien hade en vikt om 4,1 procent vid utgången av augusti 2020.

Fond Andel UK % Största innehav UK*
BLS Invest Globale Aktier 20,9 InterContinental Hotels, 7,5%
Odin Global 19,5 DCC, 7,1%
Swedbank Robur Transition Energy 18,6 Royal Dutch Shell, 8,0%
DNB Global Materialsektor Indeks 16,0 Rio Tinto, 3,7%
Pareto Global 14,4 Prudential, 5,4%
Swedbank Robur Småbolagsfond 13,4 Diploma, 4,0%

Källa: Morningstar, per den 25 september 2020

\ Andel av den totala portföljen*

Odin Global tar sig in på en andraplats på listan med 19,5 procent av kapitalet placerat i Storbritannien. Odin Globals förvaltare Harald Nissen säger dock i en kommentar till Fonder Direkt att han inte investerar i företag som är beroende av en stark brittisk ekonomi, då han tror att brexit sannolikt kommer att ha en negativ effekt på den brittiska ekonomin.

“Brexit är ett osrosmoln som hängt över den brittiska aktiemarknaden i snart fem år så detta är något som vi har fått lov att förhålla oss till under en lång tid. Vi har investerat i brittiska bolag som har en global verksamhet, vilket betyder att de har största delen av både sin omsättning och produktion utanför Storbritannien. Det är nischade bolag med starka marknadspositioner så jag tror inte att utfallet i brexit kommer ha någon större inverkan på efterfrågan på deras produkter”, säger Harald Nissen till Fonder Direkt.

Samtidigt menar förvaltaren att mycket tyder på att vi kommer få se en avtalslös brexit, men att både Storbritannien och EU kommer att komma överens om att fortsätta en del av det nuvarande avtalet under en period så att övergången inte blir alltför plötslig.

“Detta gäller särskilt handeln, där det troligen kommer att ske en gradvis övergång från EU-regler till WTO-regler, även om det inte finns ett övergripande avtal i slutet av december. Även för finansiella tjänster kommer partiella avtal att göras vilket innebär att det finansiella systemet inte slutar helt, så det kan vara en slags ‘lyckad hård brexit’. Naturligtvis hoppas vi att EU och Storbritannien når en överenskommelse, men tiden håller på att rinna iväg”, resonerar Harald Nissen.

Att det brittiska indexet FTSE 100 har halkat efter många övriga europeiska index tycker inte förvaltaren är särskilt konstigt då det enligt honom är ett speciellt index som inte representerar den brittiska ekonomin.

“De största företagen i indexet är globala olje- och gruvföretag som BP, Shell och Rio Tinto. HSBC, en global bank, är det fjärde största i indexet. I det stora hela utgörs indexet inte av den typ av företag som har presterat bra genom pandemin. Det enda stora företaget som gynnats av pandemin är Astra Zeneca”, menar Harald Nissen.

Och för att hitta mjukvarubolag eller andra liknande bolag som gynnats av framväxten av digitala lösningar som vi har sett som ett resultat av pandemin menar han att man måste långt ned på listan över företag i FTSE 100-indexet.

“Så jag skulle bara rekommendera FTSE 100 för dem som har stor tro på ökade råvarupriser. Vi letar själv bland små brittiska företag med starka nischpositioner globalt. En del av dessa kan uppleva en svag aktiekursutveckling i samband med brexit, men i grund och botten kommer de inte att påverkas lika och brexit kan därför erbjuda köpmöjligheter”, avslutar Harald Nissen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR