HIQ: Storägarna Lannebo och Robur accepterar det höjda budet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder och Swedbank Robur avser att acceptera Tritons höjda bud på HIQ. Det framgår av pressmeddelanden.

Lannebo, som är största ägare i HiQ med ett ägande av 9,1 procent av kapitalet och rösterna, menar att höjningen av budet innebär att det ligger på en nivå som är rimlig och som gagnar deras andelsägare.

“Vi agerar utifrån det alternativ som vi anser vara bäst för våra andelsägare och vi bedömer att det är att acceptera kontantbudet”, säger Mats Gustafsson, förvaltare och ägaransvarig på Lannebo.

Swedbank Robur, som äger 6,3 procent av kapitalet och rösterna, håller med Lannebo och avser också att acceptera budet.

“Swedbank Robur har analyserat budet utifrån HiQ:s aktuella läge, förväntade framtida utveckling samt möjligheter och risker och bedömer att budet är finansiellt skäligt. Swedbank Robur avser därför, baserat på idag känd information, att acceptera det höjda budet”, meddelar Swedbank Robur.

Triton lämnade den 26 augusti ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i HiQ på 70 kronor per aktie. Den 15 september höjdes budet till 72 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 29 procent i förhållande till stängningskursen den 25 augusti och cirka 30 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen.

Styrelsen för HiQ offentliggjorde den 15 september att de beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Tritons reviderade offentliggjorda uppköpserbjudande.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR