• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +5,2% i aug, Vestas i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth steg 5,2 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden backat 1,7 procent, sett i basvalutan euro. Fondens jämförelseindex (FTSE ET100) steg samtidigt 16,5 och noteras upp 38,6 procent för året.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Charlie Thomas.

image

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM

Att fonden underpresterade sitt jämförelseindex har enligt Charlie Thomas fortsatt att göra med att fonden inte äger elbilstillverkaren Tesla, som står för den största vikten i jämförelseindex, och vars aktie har fortsatt gå starkt.

Ren energi var återigen det tema som stod för de största uppgångarna för fonden. Sett till enskilda aktier lyfts Vestas fram som den bästa bidragsgivaren under månaden, följt av First Solar, Tomra och LKQ.

Vestas kom med en stark kvartalsrapport under månaden, vilket även First Solar gjorde. Utöver detta nämns även bolag med exponering mot cyklisk tillväxt som vinnare, exempelvis Owens Corning och Regal Beloit.

Bland portföljens sänken nämns Itron, verksam inom energieffektivisering, då deras helårsutsikt tyngde aktiekursen. National Express fortsatte att gå tungt i spåren av en oro för att en andra pandemivåg kan komma att påverka transportsektorn, framkommer det.

Förvaltaren gjorde inga förändringar i portföljen under månaden då han väntade på att rapportsäsongen skulle sluta samt att bolag ska presentera utsikter innan han tar in några nya innehav.

“Augusti var slutet på rapportsäsongen för det andra kvartalet och det var glädjande att se att många bolagsledningar visade transparens genom att åter presentera utsiktsguidningar - något som kändes väldigt långt borta under den värsta krisen tidigare i år”, skriver Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR