• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Går inte att utesluta fortsatt volatilitet" - Landeborn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) September har bjudit på större volatilitet på de finansiella marknaderna och det är tydligt att det snarare är psykologi än fundamenta som drivit kursrörelserna och det går inte att utesluta fortsatt volatilitet framöver. Det skriver Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank, i ett veckobrev.

“På lång sikt styrs börsen av fundamentala faktorer som kassaflöden och vinsttillväxt, men på kort sikt kan kursrörelserna vara stora av rent psykologiska skäl. Under september har volatiliteten ökat utan någon tydlig, enskild anledning”, skriver strategen, samtidigt som hon lyfter att smittspridningen visserligen ökat i Europa, men att huvudtesen såväl på marknaden som hos Danske Bank är att lokala restriktioner räcker för att få kurvan att vända nedåt igen.

Tekniksektorn har varit på tapeten under den senaste tiden då en ordentlig rekyl tog fart, Maria Landeborn menar dock att det saknas fundamentala orsaker till pressen på sektorn men att psykologiska skäl är desto lättare att hitta.

“Efter att globala IT-aktier stigit nästan 40 procent sedan årsskiftet och värderingarna ökat kraftigt, är det inte så konstigt att vi vid någon tidpunkt får en korrigering och tid för eftertanke. De långsiktiga drivkrafterna för bolagen i form av ökad digitalisering och hög tillväxt är dock intakta. Det talar för en god utveckling på sikt, men den närmaste tiden går det inte att utesluta fortsatt volatilitet”, skriver hon.

De enorma stimulanserna, både finans- och penningpolitiska, i samband med räntor som ligger kring noll i hela den utvecklade delen av världen leder till att det är ont om alternativ till aktier, vilket ger stöd åt värderingarna. Utöver detta konstaterar Maria Landeborn att det är gott om likviditet på marknaden, och likviditeten jagar en avkastning som i princip endast är möjlig på aktiemarknaden eller i mer riskfyllda obligationer.

“Vi ser fortsatt potential i globala aktier det närmaste året och behåller därför en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. Vi föredrar kvalitetsmarknaden USA framför mer cykliska Europa. På räntesidan har vi en övervikt i investment grade-obligationer samt tillväxtmarknadsobligationer, och en motsvarande undervikt i lokala statsobligationer som väntas ge en mycket låg avkastning såväl på kort som på lång sikt”, konstaterar sparekonomen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR