Hedgefonder: Återigen positiva nettoflöden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerare allokerade 7,4 miljarder dollar till hedgefonder i augusti, vilket innebar två månader i rad med positiva flöden sedan den fyra månader långa trenden med utflöden mellan mars och juni. Under juli noterades nettoinflöden om 9 miljarder dollar. Det skriver Hedge Nordic.

Trots att hedgefonder noterat två månader i rad med nettoinflöden är statistiken sedan årsskiftet betydligt dystrare med markanta nettoutflöden. Under de 12 månaderna fram till slutet på augusti togs totalt 37,6 miljarder dollar ut från hedgefonder.

Inflödena under augusti var enligt statistik från eVestment modesta men väl distribuerade över de flesta tillgångsklasser. Makrohedgefonder placerades i topp med ett nettoinflöde om 2,8 miljarder dollar, men för året noteras fortfarande ett nettoutflöde om 13,3 miljarder.

“De största utflödena sågs inom fonder som har underpresterat”, konstaterade eVestment.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR