Ädelmetaller: "Inget fundamentalt bakom prisfallen" - Strand

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att silverpriset brutit ned genom 50-dagarssnittet innebär rent tekniskt att ädelmetallen inte befinner sig i en stark trend, men att en nedgång följer en sådan stark uppgång som vi sett är inte särskilt konstigt.

Det sade fondförvaltare Eric Strand i tisdagens Trading Direkt, där han även konstaterade att dollarutvecklingen samt datoriserad handeln är faktorer som tyngt prisutvecklingen för ädelmetallerna.

“Robotar med algoritmer kör gärna i gång handel när de ser dessa prisutvecklingar i exempelvis guldet. Då får vi en lite större påverkan än vad man kanske borde ha. Det ser man på att råvarupriserna har gått ned mer än vad bolagen har gjort, vilket inte är normalt”, konstaterade förvaltaren som även påpekade att det inte har hänt något på utbud- eller efterfrågesidan och att det därmed inte finns någon fundamental anledning till den senaste tidens prisrörelser i ädelmetallerna.

image

Prisutveckling för silver det senaste året samt 50-dagars glidande medelvärde (Källa: Infront 29 september)

Korrelationen mellan dollar och ädelmetallspriser är enligt förvaltaren inte -1, vilket innebär att så fort dollarn går upp så kommer nödvändigtvis inte ädelmetallerna att gå ned.

“Men vissa samband finns. Guld prissätts i dollar och för en amerikan spelar det ju ingen roll om dollarn går upp eller ned, men för en europeisk eller asiatisk köpare så blir det ju dyrare att köpa guld om dollarn går upp, då minskar köpkraften vilket i sin tur kan sätta press på priserna”, förklarade förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR