Fonder: "Läge för småbolagsfonder" - Joakim Bornold

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Många sparexperter ger ofta rådet att det räcker med att spara i en Globalfond, vilket kan vara en bra start. Men risken är samtidigt stor att spararna missar en gratislunch. Det skriver Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, i ett mejl till Fonder Direkt.

“Om du bara väljer en Globalfond så kommer du missa småbolagen. Småbolag har över tid gett en klart högre tillväxt än vad storbolagen på börsen gett. Visserligen är småbolagsfonderna betydligt mer volatila än Globalfonder men för den med en lång sparhorisont är det definitivt värt det”, resonerar sparekonomen.

Han lyfter även den fördel att avkastningen kan bli högre när fondens innehav är mindre bolag som har bättre förutsättningar för tillväxt. Detta kan vara särskilt aktuellt under den pandemi som vi nu genomgår och de stödpaket som den medför.

“Småbolag är ofta mer beroende av den inhemska konjunkturen än de stora internationella exportberoende företagen. När det nu görs stora satsningar för att hålla igång ekonomierna så blir satsningarna ofta på nationell nivå och det kan gynna mindre bolag som är starka på hemmaplan. Inte minst gäller detta europeiska småbolag i det här läget”, skriver Joakim Bornold.

Sparekonomen väljer att lyfta fram två aktivt förvaltade fonder. Den första är Fidelity European Smaller Companies som främst investerar i små och medelstora bolag på den europeiska marknaden. Den andra fonden han nämner är C Worldwide Sweden Small Cap som har en koncentrerad portfölj med ungefär 20-30 innehav.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR