Swedbank Robur: Lanserar ny Access Edge fond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur meddelade i förra veckan att fonderna Access Edge Global, Emerging Markets, USA, Japan och Sweden har blivit säkrade att förvaltas i linje med Parisavtalet. Idag lanserar Swedbank Robur ytterligare en ny fond - Access Edge Europe. Därmed finns det en Paris Aligned klassificerad fond för varje central marknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtliga Access Edge fonder gynnar investeringar i bolag med låga utsläpp av växthusgaser och har som målsättning att ha cirka 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Vidare investerar fonderna cirka 10 procent av innehaven i bolag som fondbolaget bedömer medverkar till att lösa klimatkrisen, framkommer det.

“Några exempel på de innehav som finns i fonden är bolag inom förnybar energi, och bolag som tar fram elfordon och energibesparande byggnader. Dessutom utesluter fonderna tillverkare av fossila bränslen samt producenter vars omsättning från framställning av el från olja, gas eller kol överstiger 5 procent”, säger Linnea Zanetti, förvaltare Swedbank Robur.

Swedbank Robur har som mål att hela fondkapitalet som bolaget förvaltar år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, och att hela fondkapitalet ska förvaltas koldioxidneutralt år 2040.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR