Fonder: Europeiska fonder tappade 9 procent i intäkter 1h 2020

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Intäkterna för europeiska fondförvaltare föll 9 procent under första halvåret 2020, jämfört med samma period föregående år. Samtidigt minskade tillgångarna under förvaltning med 1,5 procent. Det skriver Funds Europe.

Genomsnittlig ebitda för europeiska fondförvaltare rasade med hela 27 procent under första halvåret 2020, då förvaltningsavgifter var lägre samtidigt som kostnaderna låg på en relativt oförändrad nivå i spåren av covid-19-pandemin, enligt statistik från Moodys som Funds Europe tagit del av.

Trots de negativa siffrorna menar Moodys att europeiska förvaltare har visat sig motståndskraftiga när finansiella marknader rekylerade från börsraset.

“Återhämtningen som vi såg under det andra kvartalet på de finansiella marknaderna innebar även att förvaltningsavgifter och marginaler kunnat återhämta sig under det första halvåret”, kommenterade Marina Cremonese, senior analytiker på Moodys.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR