Länsförsäkringar: Teknik & hållbarhet pensionsspararnas favoriter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riskviljan är tillbaka hos Länsförsäkringars aktiva pensionssparare. Mest populära fonder under tredje kvartalet var Sverigefonder och branschfonder, speciellt med inriktning mot småbolag och teknik. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver detta noterar även Länsförsäkringar att intresset för aktiefonder med hållbarhetsinriktning och lågt klimatavtryck ökat ytterligare.

Länsförsäkringars pensionssparare har varit mer aktiva under året jämfört med tidigare år. I synnerhet under våren minskade många ner andelen aktiefonder till förmån för räntefonder. Under andra och tredje kvartalet har aktiviteten återgått till mer normala nivåer samtidigt som spararna återigen köper aktiefonder, framkommer det.

“Pensionsspararna är optimistiska och förtroendet för placeringar med lite högre risk är fortsatt stort efter den skakiga våren på marknaderna. Svenska aktier och teknikbolag har haft en positiv utveckling den senaste tiden och det visar sig också i hur de aktiva pensionsspararna agerar”, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR