Aktiefonder: 63% på plus hittills i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skillnaden mellan bästa och sämsta svenska aktiefond är i år ovanligt stor. Bäst räknat fram till 30 september är en småbolagsfond som klättrat 64 procent. Förlorare är en Latinamerikafond som rasat 43 procent. Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige.

Snittavkastningen för de svenska aktiefonderna under årets första 9 månader landar på 4 procent. Återhämtningen efter börsraset i mars fortsatte under tredje kvartalet med en värdeökning på i snitt 10 procent, vilket lyfte 212 av 337 aktiefonder (63%) till en positiv avkastning räknat sedan årsskiftet, framkommer det.

Fonderna som sållar sig till det främsta ledet under det tredje kvartalet är framförallt småbolagsfonder som har en exponering mot Stockholmsbörsen, de steg 22 procent och har därmed en genomsnittlig avkastning om 18 procent sedan årsskiftet. IT-fonderna, som var vinnare under första halvåret har sett sin uppgång mattas av, delvis på grund av en svagare USA-dollar.

När det kommer till enskilda fondvinnare under tredje kvartalet lyfts Handelsbanken Hållbar Energi fram, efter en värdeökning på 37 procent. Bäst räknat sedan årsskiftet är Consensus Småbolag, som klättrat 64 procent från årsskiftet fram till 30 september, noterar analyschefen.

Sämre har det däremot gått för Östeuropafonder, men även Latinamerika och läkemedel nämns som förlorare.

“Östeuropafonderna backade i snitt 8 procent. Globalfonderna utvecklades också ganska svagt, de steg i snitt bara 5 procent tredje kvartalet och majoriteten är kvar strax under noll räknat sedan årsskiftet. Främst är det aktiebörserna i Europa som har utvecklats svagt”, skriver Jonas Lindmark.

SEB Östeuropafond placerar sig på en sista plats vad gäller avkastning under det tredje kvartalet, efter att ha backat 12 procent. Sedan årsskiftet har dock SEB Latinamerikafond gått sämst efter en värdeminskning om 43 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR