Lyxor: Sänker avgiften för sin Nasdaq-100 UCITS ETF

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lyxor tillkännager att man har minskat den totala kostnadskvoten för Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF från en avgift på 0,30 procent till 0,22 procent årligen, vilket gör den billigast på marknaden med denna exponering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avgiftsreduktionen har möjliggjorts genom stordriftsfördelarna som följer av sammanslagningen mellan Lyxor ETF och ComStages produktutbud efter integrationen av de två enheterna under förra året. Denna ETF har nu sammanlagt 1,3 miljarder euro i förvaltat kapital, heter det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR