Oljefonden: Ny vd har för mycket pengar för Norges bank

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Storleken på den norska oljefondens nya vd Nicolai Tangens privata förmögenhet är så pass stor att norska banker har svårt att hantera den. Därför föreslås han nu även få investera i statsobligationer som förfaller om högst tolv månader. Det skriver Di och hänvisar till bland andra Bloomberg.

Det har varit många skriverier om oljefondens nya vd och på den senare tiden har hans förmögenhet lyfts fram. I slutet på augusti kom styrelsen för Norges Bank Investment Mangagement överens med Nicolai Tangen om att han skulle sälja av sina personliga fondinvesteringar och placera likviden på bankkonton för att undvika intressekonflikter i och med hans nya roll som vd.

I ett brev till Norges finansdepartement skriver Norges Bank att det finns ett begränsat antal banker som är tillräckligt stora för att klara av insättningar i storleken som Nicolai Tangens förmögenhet kräver. Inklusive tillgångar på konton utomlands uppgår hans kapital till nästan 8 miljarder.

“Vidare finns det omfattande och tidskrävande processer förknippade med regler för att förhindra penningtvätt som bankerna genomför vid stora insättningar. Sammantaget har det visat sig svårt att sprida insättningarna tillräckligt för att undvika betydande exponering mot enskilda banker”, skriver Norges Bank i brevet enligt Di.

För att lösa problemet föreslår Norges Bank att Nicolai Tangen även ska få investera i statsobligationer som förfaller om högst tolv månader.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR