Blackrock: Kritiseras för färre klimatröster

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Blackrock, världens största kapitalförvaltare, stod bakom färre klimatröster vid bolagsstämmor detta år jämfört med året innan, trots att vd Larry Fink vid årsskiftet varnade för att klimatförändringarna utgör en större risk för finansmarknaderna än någon annan kris. Det skriver Financial Times.

Flera av kapitalförvaltarens största konkurrenter, såsom JP Morgan Investment Management och Wellington Management, ökade å andra sidan sitt stöd för beslut i förmån för miljön markant, följt av en växande oro att de åtgärder som krävs för att ta itu med klimatförändringarna kan drabba framtida avkastning.

Blackrock stod endast bakom 6 procent av de miljöfrämjande förslagen från aktieägarna globalt under de 12 månaderna fram till juni, vilket var en minskning från 8 procent året innan. Dessa förslag ber ofta företagen att rapportera sina utsläpp eller fastställa en plan för en övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

Mark van Baal, grundare av gruppen FollowThis som samlar ägarröster för att tvinga oljebolag bli hållbara, har kritiserat Blackrocks agerande vid bolagsstämmor.

“Som aktieägare är att rösta eller avyttra de enda sätten att synliggöra sin ställning, allt annat är bara snack”, menar Mark van Baal.

I egenskap som världens största kapitalförvaltare har Blackrock granskats hårt över hur de använder sitt inflytande för att få bolagsledningar att agera mot klimatförändringarna, skriver Financial Times.

“Blckrock måste ta detta på allvar och använda sin enorma ägarkraft för att intensifiera klimatarbetet inom företagssektorn”, säger Diana Best, senior strateg på Blackrocks Big Problem Campaign.

Blackrock håller däremot inte med i kritiken utan menar att det finns många andra sätt att påverka bolag på, bland annat ska Blackrock ha röstat emot styrelser rörande klimatproblem hos fler än 50 bolag detta år.

“Vi har engagerat oss i fler än 400 bolag som står inför en materiell finansiell risk när det kommer till förändringen mot en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Vi har även röstat emot 55 chefer och satt 191 bolag på vår övervakningslista”, kommenterade Blackrock.

JP Morgan stod bakom 38 procent av de miljöfrämjande förslagen från aktieägarna globalt, att jämföra med 10 procent året innan. Wellington Management Company kom in ännu högre med 42 procent, upp från 8,5 procent året innan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR