EQT: Stänger ny fastighetsfond på 1 miljard euro

STOCKHOLM (Fonder Direkt) EQT:s nya fastighetsfond EQT Real Estate II har stängt med ett investeringsåtagande om totalt 1 miljard euro i övre gräns, “hard cap”. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Efterfrågan för både existerande och nya investerare var robust, med åtagande till fonden från en diversifierad grupp av investerare från Europa, Norden, Asien, Nordamerika och Mellanöstern”, skriver EQT.

Målet var att fonden skulle ta in 750 miljoner euro, något som alltså överträffades med 33 procent. Fonden har en tematisk investeringsstrategi och fokuserar på investeringar som är frikopplade från den finansiella cykeln. Främst kommer investeringar ske i fastigheter i europeiska städer och 25 personer som är baserade på kontor i London, Stockholm, Madrid, Milano och Paris kommer att vara involverade i investeringsbesluten, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR