Skandia: Minskar investeringar i fossila bränslen med 75%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensionsbolaget Skandia sjösätter en klimatfärdplan som ska minska Skandia Livs innehav i fossila bränslen med 75 procent fram till 2025. Kapitalet som frigörs ska investeras i förnyelsebar energi och grön teknik. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Den globala ekonomin står inför en stor omställning och vår portfölj kommer genom förändringen stå starkare och kunna bidra i klimatomställningen”, säger Skandias kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall. Färdplanen innebär också att Skandia gör en storsatsning på hållbara och fossilfria fonder och gröna investeringar kommer fördubblas.

Skandia har tagit ett aktivt beslut att exkludera 25 bolag inom fossil energi. Bland de 25 bolagen finns bolag som Exxon Mobil, Chevron och ConocoPhillips. Exkluderingarna gäller både Skandia Liv och Skandia Fonder.

“Vi har sedan 2016 minskat våra fossila investeringar bland annat genom att välja bort bolag som utvinner kol. Nu tar vi nästa steg och väljer också att exkludera företag som inte visar vilja eller förmåga att ställa om i enlighet med Parisavtalet. Att äga dessa bolag innebär en finansiell risk för oss och dessutom en klimatrisk. Det är två viktiga orsaker att välja bort fossilbolag och istället välja in gröna investeringar”, konstaterar Lars-Göran Orrevall.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR