Fonder: "Systematisk förvaltning kan göras fossilfri" - AP1

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Första AP-fonden och den franska kapitalförvaltaren Tobam offentliggör idag en rapport som lägger fram såväl teoretiska som empiriska bevis för att systematisk förvaltning kan göras fossilfri, utan att ge avkall på marknadens riskpremium. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien presenterar empiriska resultat för Första AP-fondens placeringar inom två skilda tillgångsklasser; high-yield företagsobligationer (Global High Yield Strategy fund) och tillväxtmarknadsaktier (Emerging Markets Equity Fund). Genom Tobams approach utesluts investeringar i bolag med fossil verksamhet och ersätts med andra innehav med samma diversifierande egenskaper, vilket resulterar i helt fossilfri systematisk förvaltning utan någon förändring av risk- eller avkastningsmönstret, framkommer det.

“Vårt uppdrag är att främja en hållbar utveckling och samtidigt uppnå en långsiktigt hög avkastning. Det har tidigare ansetts ‘omöjligt’ att exkludera en betydande del av relevant investeringsuniversum och ändå bedriva en systematisk förvaltning, men vi kan nu tillsammans med Tobam lägga fram fakta för att det fungerar”, säger Tina Rönnholm, portföljförvaltare för den del av Första AP-fondens investeringar som förvaltas av externa förvaltare.

“I ett nästa steg är vår förhoppning att kunna ta fram motsvarande belägg även för passiv förvaltning. Det skulle kunna innebära en viktig ‘tipping point’ eftersom en väldigt stor del av allt kapital förvaltas passivt idag, och därmed en fantastisk möjlighet att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle”, tillägger hon.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR