SPP: Inför verktyg för att visa tjänstepensionens klimatavtryck

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Från och med idag kommer SPP:s företagskunder att kunna se klimatavtrycket för sina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPP:s fonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Alla SPP:s enkla, prisvärda och hållbara fonder är helt fossilfria, vilket borgar för ett lägre klimatavtryck än sparande i fonder utan stringenta hållbarhetskrav. Företaget får ett kvitto på att dess val av pensionsleverantör verkligen gör skillnad, vilket ger en reell effekt på deras hållbarhetsarbete”, säger Staffan Hansén, vd SPP, och fortsätter:

“Ditt klimatavtryck visar konkret hur företagets samlade tjänstepensionssparande står sig, och kan användas i såväl företagets employer branding som hållbarhets- och årsredovisningen. Svenska företag betalar in ca 500 miljoner kronor till tjänstepensionen varje dag, så det är en stor källa till påverkan vi pratar om.”

Klimatavtrycket beräknas i nuläget på de fonder i SPP:s fondutbud där det idag finns tillgängliga koldioxiddata. Enligt en ny rapport från DNB anser sju av tio svenska börsbolag att investerare idag spelar en nyckelroll för att driva det interna hållbarhetsarbetet framåt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR