Coeli: Förvärvar fastighet i Tyresö

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Morris Law har biträtt Coeli Tyresö, ett bolag som ingår i fondstrukturen inom Coeli Fastighet II, vid förvärv av fastigheten Tennet 4 i Tyresö. Det skriver Realtid och hänvisar till ett pressmeddelande.

Coeli Fastighet II är en alternativ investeringsfond med inriktning på fastigheter där det finns möjligheter att ta fram byggrätter för bostadsändamål eller andra kommersiella fastigheter med bra potential och värdeskapande, heter det.

I och med förvärvet stärker Coeli sin fastighetsportfölj inom Coeli Fastighet II och tanken med förvärvet är att fastigheten på sikt ska omvandlas till bostäder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR