SPP: Lanserar fossilfri indexnära småbolagsfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SPP lanserar Sverige Småbolag Plus, en fossilfri, indexnära aktiefond som investerar i småbolag på den svenska aktiemarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

“De senaste åren har mindre bolag haft en betydligt bättre utveckling på den svenska aktiemarknaden än stora vilket gör att vi är övertygade om att fonden kommer att vara ett attraktivt komplement i många olika sparares portföljer. Att fonden dessutom är fossilfri till en konkurrenskraftig förvaltningsavgift gör den unik i sitt slag”, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder som även poängterar att det även är viktigt att vara medveten om att småbolag även kan medföra en något högre risk.

Fonden förvaltas indexnära med fokus på hållbarhet, vilket innebär att bolag med lågt koldioxidavtryck och med högt hållbarhetsbetyg väljs in. Fonden kan även investera upp till 10 procent i nordiska lösningsbolag, det vill säga bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som har lösningar på världens hållbarhetsutmaningar.

SPP Sverige Småbolag Plus passar den som vill ha en fossilfri, hållbar och indexnära svensk småbolagsfond till en förvaltningsavgift på 0,50 procent, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR