Fonder: 10 miljarder till fonder i september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder uppgick i september till 10,1 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i aktiefonder medan korta räntefonder och uppvisade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 5.146 miljarder.

image

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

“Aktiefonder fortsatte att uppvisa nettoinflöden under september månad. Vi kan därmed notera att fondspararna för sjätte månaden i rad, efter börsnedgången i mars, nettoköpte aktiefonder och sålde korta räntefonder”, kommenterar Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Även i september var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg, under månaden, med 4,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 12,2 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i Sverigefonder, följt av globalfonder och branschfonder.

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoinflöde på totalt 6,8 miljarder kronor medan långa räntefonder uppvisat ett nettoinflöde på totalt 0,7 miljarder kronor, dock har 1,4 miljarder tagits ut från företagsobligationsfonder.

Av den samlade fondförmögenheten var 3.171 miljarder (motsvarande 62 procent) placerade i aktiefonder, vilket är i linje med månaden innan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR