• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: Fortsatt uppgång i småbolagsfonden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap steg under september med 2,7 procent, och har därmed en uppgång om 8,9 procent sedan årsskiftet, båda i euro. Jämförelseindex MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR) levererade 0,3 procent uppgång under månaden, men är fortsatt i negativt territorium sedan årsskiftet på -7,9 procent.

Det rapporterar Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Armel Coville i en månadsrapport för september.

image

Utveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex (blå) sedan lansering i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Active Small Cap är en europeisk småbolagsfond med fokus på små- och medelstora bolag, som helst ska ha undervärderade tillväxtprofiler och erbjuda ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning, enligt rapporten.

“Fonden favoriserar undervärderade bolag med tillväxtprofil och attraktiv balans mellan risk och avkastning”, förklarar förvaltarna.

Förvaltarna framhåller bildelstillverkaren Akwel, tidigare MGI Coutier, i rapporten som ett bolag som har klarat krisen väl så här långt:

“Den globala produktionen minskade med 34 procent under första halvåret, men Akwel har visat på god förmåga att vinna marknadsandelar och samtidigt lansera nya produkter”, skriver förvaltarna.

Förvaltarna menar att Akwels starka balansräkning har varit en viktig orsak till att bolaget har kunnat växa när konkurrenter har haft tufft.

Fonden utgörs av 61 innehav, med störst geografisk exponering mot Frankrike, Sverige och Tyskland. Sett till sektorer väger hälso- och sjukvård och teknik tyngst, framgår det av rapporten.

Bolagets tre största innehav är italienska IT-bolaget Sesa, franska energiproducenten Albioma och svenska spelutveklaren Stillfront Group. Stillfront och Sesa var även bolaget största positiva bidragsgivare under månaden, medan S&T och Solaria bidrog mest negativt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR