• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Avenir Europe: -0,8% i sep, ökad virusspridning tyngde marknadssentiment

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe retirerade 0,8 procent i september, samtidigt som fondens jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) backade 0,7 procent. Det innebär en avkastning om -1,0 procent hittills i år för fonden, och en avkastning om -9,2 procent för jämförelseindex. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Det framgår av en månadsrapport där förvaltarteamet Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard kommenterar utvecklingen.

image

Tioårsgrafer för fonden (turkos) och jämförelseindex (mörkblå). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Känslan av eufori som dominerade slutet av augusti ebbade ut i september. Hotet från en ny infektionsvåg i Europa, tecken på att den ekonomiska återhämtningen började sakta in, samt geopolitiska spänningar mellan Kina och USA tyngde de globala marknadstrenderna”, skriver förvaltarna i rapporten.

September nedgångsmånad i Europa

Utöver tappet på 0,7 procent för fondens jämförelseindex, som representerar små och medelstora bolag, sjönk storbolagsindexen Euro Stoxx 50 NR och DJ Stoxx 50 NR med 2,3 respektive 1,6 procent i september. Det var cykliska sektorer som noterade de största tappen, då bank, försäkring, energi samt resor & nöjen alla föll mer än 5 procent, enligt rapporten.

Takten för den ekonomiska återhämtningen började bromsa in i Europa, mot bakgrund av striktare virusrestriktioner i Spanien, Frankrike och Storbritannien, skriver förvaltarna. Industrins inköpschefsindex höll sig dock alltjämt en bra bit över 50-nivån vilket indikerar ökad aktivitet, men inom servicesektorn noterades inköpschefsindex åter under 50-nivån till följd av ökad virusspridning, konstaterar förvaltarteamet.

Samtidigt fick marknaderna ingen hjälp från den geopolitiska arenan, då USA bestämde sig för att sätta ett embargo på leverans av strategiskt viktiga teknikkomponenter till kinesiska företag. De “bittra brexit-förhandlingarna” i Europa bidrog inte heller till att återställa lugn eller uppmuntra företagsledare att ta kommandot, enligt rapporten.

Håller fast vid investeringsfilosofi

Fondförvaltarna meddelar att det är samma förhållningssätt som tidigare som gäller för ODDO BHF Avenir Europe, nämligen att investera i högkvalitativa såväl defensiva som cykliska bolag med starka balansräkningar, en global räckvidd och som har intakta långsiktiga tillväxtutsikter.

Fonden fokuserar på små och medelstora bolag med säte i Europa, och medianbörsvärdet uppgick till 8,6 miljarder euro vid utgången av september. Aktier i Frankrike dominerar innehavsviktningen och svarar för 34,6 procent av portföljvärdet, följt av Tyskland (9 procent), Storbritannien (8,9), Sverige (7,8) samt Schweiz (6,9). Nedan följer de tio största innehaven bland totalt 48 stycken per den 30 september 2020.

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR