Swedbank Robur: Lanserar fond med fokus på energiomställning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I slutet av september gjordes Swedbank Roburs Råvarufond om till en ny tematisk fond med fokus på sol, vind och energiomställning. Den nya fonden, Transition Energy, ska investera i bolag världen över som bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kräver nya lösningar och behovet av investeringar är stort. Finansbranschen är kopplingen mellan investerarna och den reella ekonomin, och företag inom finansbranschen har ett stort ansvar att tillsammans driva på omställningen”, skriver Swedbank Robur.

Fonden kommer att investera över hela världen och ha fokus på sol, vind och energiomställning. Innehaven kommer att vara en mix av etablerade bolag med beprövade affärsidéer och nya bolag i tillväxtfasen, framkommer det

“Ambitionen är att Transition Energys sammansättning och globala inriktning kommer att ge en bra balans mellan risk och potential, med portföljbolag som bidrar till att driva på energiomställningen i en hållbarare riktning”, säger Robert Slorach, förvaltare på Swedbank Robur.

“Kopplingen mellan lönsamhet och hållbarhet är stark, och vi ser att det finns mycket bra investeringsmöjligheter och en bra avkastningspotential i energiomställningen. Genom att investera kapital i omställningsföretag kan vi stötta företag och branscher att ställa om, samtidigt som vi skapar ett långsiktigt värde för våra kunder och samhället”, tillägger Robert Slorach.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR