• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo Credit Opportunities: -0,48% i sep, lägre risksentiment

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Credit Opportunities backade under september månad med 0,48 procent. Därmed har fonden (som saknar jämförelseindex) en positiv avkastning om 1,82 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadskommentar för september från fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

image

Fondens exponeringen sett till sektorer och länder, per den 30 september. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Det var blandade resultat från räntemarknaderna under september, rapporterar fondförvaltarna. Risksentimentet har förändrats i takt med stigande fall av Covid-19 i Europa, en ökad sannolikhet för en hård brexit och avstannade förhandlingar gällande ett andra stimulanspaket i USA, skriver förvaltarna.

Aktiviteten i primärmarknaden steg under september, och spreadarna ökade inom både investment grade och high yield, med 4 respektive 27 baspunkter, framgår det av rapporten. Den tyska 10-åriga räntan föll 12 baspunkter till -0,25 procent och den amerikanska tappade 2 baspunkter till 0,68 procent. Fonden påverkades negativt av sin exponering mot high yield, medan investement grade-räntor bidrog positivt, skriver förvaltarna.

“Eftersom en mer osäker period ligger framför oss, har vi ökat vår exponering mot långa statsräntor, främst amerikanska. Vi har ökat portföljens duration för att få en mer balanserad riskprofil”, kommenterar förvaltarna.

Fonden har störst exponering mot BBB-rating, med 31,3 procent, följt av BB (29,5) och B (19,7), framgår det av rapporten. Största geografiska exponering är mot USA, Tyskland och Frankrike, och sett till sektorer väger finans, telekommunikation och energi tyngst.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR