IKC Avkastningsfond: +0,8% i sep, hög marknadsaktivitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades av en tilltagande oro runt om i världen under den senare delen av september, men fick stöd av att det förefaller finnas gott om likviditet att placera.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond, i en månadsrapport för september. Fonden noterade en månadsavkastning på 0,6 procent och har därmed återhämtat hela årets tapp och är nu upp 0,6 procent sedan årsskifte.

image

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Enligt Lars Bredenberg är marknadsaktiviteten hög med många företag som har möjlighet att emittera till bra villkor och han uppger att det fortsatt finns en stor efterfrågan, även om marknaden börjar bli mer balanserad.

“Avkastningsfonden var väldigt aktiv och deltog bland annat när Bonava, Magnolia och NP3 emitterade gröna obligationer, när Fastpartners huvudägare Compactor refinansierade med en ny obligation samt när 24Storage gjorde sin första obligation”, meddelar förvaltaren som även påpekar att fonden har gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det uppstått möjligheter och för att hantera likviditet.

Vad gäller fondens enskilda innehav har det varit en bred återhämtning med positiva avkastningsbidrag från nästan alla innehav, framkommer det. Några få undantags nämns dock, såsom Intrum där obligationerna påverkades av att de emitterade i flera omgångar samt Marginalen Bank som får en svagare kapitaltäckning efter ett återköp av en efterställd obligation.

“Även om det har varit viss svaghet i omvärlden finns det behov av att placera likviditet som ger stöd till marknaden. Företagen fortsätter att komma till marknaden för att emittera vilket har skapat en bättre balans och om det fortsätter kan det bli en test av efterfrågan”, skriver Lars Bredenberg som även lyfter att det fortfarande finns risker kring smittspridning och den ekonomiska återhämtningen.

image

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av juli. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR