PPM: "Upphandling ökar riskerna" – Fondbolagens förening

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensionsmyndigheten har idag överlämnat sin utvärdering av premiepensionens fondtorg till pensionspolitikerna. Slutsatsen är att konsumentskyddet nu har stärkts. Att gå till steg två i reformen och byta till ett upphandlat system ökar inte tryggheten, utan ökar istället riskerna. Det menar Fondbolagens förening i en kommentar.

“Pensionsmyndighetens utvärdering visar att steg ett har varit framgångsrikt och att premiepensionens fondtorg idag är en trygg plats för spararna. Från att tidigare ha varit ett öppet system med anslutningsförfarande har man nu infört höga krav i ett ansökningsförfarande. Att gå vidare med förslagen om statlig upphandling av fonder skulle inte öka tryggheten utan tvärtom betyda större risker med pensionsspararnas pengar”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

I pensionsmyndighetens utvärdering av den reform som infördes på premiepensionssystemet den 1 november 2018 konstateras att konsumentskyddet har stärkts, förtroendet för systemet har stärkts, kvaliteten på fondutbudet ökat och granskningen har medfört ett säkrare fondtorg.

Detta menar Fondbolagens förening visar på att de tidigare problemen med ett antal aktörer är åtgärdade och fondtorget erbjuder därför idag trygga alternativ för spararna.

“Pensionsmyndigheten menar också att tillsynsinsatserna borde öka genom att ett samarbetsavtal upprättas med Finansinspektionen, och att Konsumentverket ges ökade resurser. Detta är något som Fondbolagens förening stödjer”, skriver Fondbolagens förening.

Enligt Fredrik Nordström kan Pensionsmyndigheten redan i dag ställa alla de krav de önskar på fonders pris och kvalitet för att de ska få anslutas till fondtorget, vilket innebär att det inte finns några kvalitetsskäl för riksdagen att gå vidare och införa en statlig upphandling av fonder till torget.

“Den enda skillnad en statlig upphandling skulle leda till är att tjänstemän då kommer att peka ut de fonder som pensionsspararna ska få tillgång till. Att staten ska välja ‘vinnare’ bland fonder är dock en riskabel modell som skulle skapa nya problem för pensionsspararna. Det finns självklart ingen garanti för att de fonder som hittills gett bäst avkastning också kommer att göra det framöver. Vill man sortera bort fonder med höga avgifter har Pensionsmyndigheten den möjligheten redan idag eftersom man styr över prisrabatterna på fondtorget och t.ex. kan sätta ett tak för hur mycket en fond får kosta”, resonerar Fredrik Nordström.

Att en upphandling skulle gynna spararna är föreningens vd tydlig med att det inte skulle göra utan i stället begränsa valmöjligheten för spararna att välja de alternativ som passar dem bäst.

“Återkommande upphandlingar, där nya fonder väljs ut av staten, kommer också att tvinga fram en flytt av stora kapitalvolymer. Det gynnar i sin tur stora indexfonder och kan på sikt hota försörjningen av riskkapital till mindre svenska företag”, tillägger han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR