• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: +9,8% 3kv, köpt FFP, Konecranes och Albertsons

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Skagen Focus ökade med 9,8 procent i det tredje kvartalet, samtidigt som jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) steg 5,3 procent. I september månad blev fondens avkastning +2,0 procent, att jämföra med +1,1 procent för index. Per den 30 september har fonden backat 10,4 procent i år, medan index hade backat 2,3 procent. Siffrorna avser svenska kronor.

Det framgår av en kvartalsrapport med förvaltarkommentarer från Jonas Edholm och David Harris.

“Fonden utvecklades starkt under kvartalet, den överpresterade de underliggande aktiemarknaderna och frånkopplades i princip från värdeindex, vilka inte har utvecklats särskilt väl i den nuvarande återhämtningen”, skriver förvaltarna.

image

Fondens bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i det tredje kvartalet 2020. (Källa: Skagen Fonder)

Ivanhoe Mines närmar sig produktionsstart

Bäst avkastning i det tredje kvartalet fick Skagen Focus från kanadensiska Ivanhoe Mines. Bolaget äger en av de största kopparreserverna globalt och rör sig i rask takt mot produktionsstart, enligt förvaltarna. Timmerproducenten West Fraser Timber uppges ha stigit kraftigt då den pandemirelaterade marknadsmiljön pressade upp timmerpriserna till rekordnivåer. Vidare gick även det japanska bemanningsbolaget Pasena starkt under kvartalet. Förvaltarna meddelar att rabatten, med tanke på Pasenas stora innehav i Benefit One, innan uppgången hade ökat till nästintill “absurda nivåer”.

Bland negativa portföljbidrag nämns den spanska massaproducenten Ence, som sjönk trots begränsade bolagsspecifika nyheter, samt den österrikiska energiproducenten OMV, som tappade i takt med att energipriserna fortsatte att ligga på låga nivåer.

Rabatt-på-rabatt i FFP

Under kvartalet tog Skagen Focus in det franska investeringsbolaget FFP i portföljen. Peugeot-familjen är största aktieägare i bolaget, som har en ordentlig position i just biltillverkaren Peugeot, enligt rapporten. Jonas Edholm och David Harris ser fondens nya innehav som mycket undervärderat och som en “rabatt-på-rabatt-situation”. Förvaltarna uppger att det nuvarande nettotillgångsvärdet ligger på omkring 150 euro per aktie, att jämföra med kursen 68 euro där aktien inhandlades i portföljen.

“Denna stora rabatt tar inte hänsyn till den betydande uppsidepotentialen i Peugeots aktiepris. Det senare genomgår för tillfället en sammanslagning med Fiat, där det finns betydande synergier”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Nykomlingen Konecranes rusade efter Cargotec-nyhet

En annan ny investering gjordes i den finländska krantillverkaren Konecranes, vars aktie enligt förvaltarna fick en flygande start efter att bolaget aviserat ett samgående med Cargotec. Förvaltarna meddelar att de såg investeringscaset i Konecranes som intressant redan innan samgåendet, då bolaget har bra potential i industriella och hamnrelaterade kranar, samt en underuppskattad växande servicedel.

Även den amerikanska dagligvarukedjan Albertsons har tagits in i portföljen. Flera orsaker radas upp till varför aktien är undervärderad, och förvaltarduon lyfter fram bolagets nya ledning som högt kompetenta, och förväntar sig att se förbättringar inom bolaget framöver.

Sett till aktier som fick lämna portföljen under kvartalet återfanns den tyska hemmafixarkedjan Hornbach och den kanadensiska silverbrytaren Fortuna Silver, vars aktier bägge hade nått förvaltarnas riktkurser.

Ökat andel små och medelstora bolag

Jonas Edholm och David Harris ser ett flertal faktorer som kan ge stöd åt en rotation mot värdetillgångar på medellång sikt, och nämner ekonomiska stimulanser, positiva vaccinnyheter och ett möjligt ledarskifte i Vita huset. Fonden hade vid utgången av det tredje kvartalet 35 innehav, som samtliga uppges vara ordentligt undervärderade. Andelen små och medelstora bolag har ökats till över 75 procent eftersom det är inom dessa segment som förvaltarna ser att man får mest värde för pengarna.

image

Skagen Focus tio största innehav per den 30 september 2020. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR