• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: -1,2% 3kv, "selektiv stock picking viktigare än någonsin"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala fastighetsaktiefonden Skagen m2 retirerade 1,2 procent i det tredje kvartalet 2020, medan jämförelseindex MSCI ACWI IMI Real Estate NR tappade 0,3 procent. Sett till september noterade fonden +1,2 procent att jämföra med +1,7 procent för index. Hittills i år hade fonden sjunkit med 20,3 procent per den 30 september, och motsvarande facit för index var -18,5 procent. Siffrorna avser svenska kronor.

Det framgår av en kvartalsrapport signerad fondförvaltaren Michael Gobitschek, som summerar händelseutvecklingen och ger sin syn på läget framöver.

“Under det tredje kvartalet började ekonomier sakteligen öppna men med stora variationer, vilket ledde till positiva konsekvenser för sektorn. Trots risken för inflation i tillgångspriser framöver är centralbankernas budskap nu att räntorna kommer att förbli låga en längre tid, vilket helt klart är positivt för fastighetssektorn”, skriver Michael Gobitschek.

Fortsatt men minskad segmentpolarisering

Förvaltaren har i tidigare fondrapporter pekat på en polarisering mellan olika fastighetssegment, som avspeglar sig i stora skillnader vad gäller bolagsvärderingar i relation till dess nettoandelsvärden (NAV). Detta uppges ha fortsatt men ha minskat under kvartalet, och särskilt inom kontorssegmentet där fonden också har ökat sin exponering. Michael Gobitschek konstaterar att allt fler återgår till att arbeta på kontoret och han bedömer att kontoret som arbetsplats med säkerhet kommer att existera i framtiden, även om det är för tidigt att säga hur det kommer att se ut framgent. Förvaltaren uppger att ett flertal transaktioner mellan listade kontorsfastighetsbolag och private equity-firmor bekräftar det långsiktiga perspektivet för segmentet.

image

Fondens bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det tredje kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Starkt kvartal för Keihanshin, fick boost av aktivistinvesterare

Japanska Keihanshin Building bidrog mest positivt till Skagen m2:s avkastning i kvartalet. Bolaget har en betydande exponering mot det starka datacentersegmentet, och det faktum att aktivistinvesteraren Strategic Capital ökade sitt innehav till 9,4 procent sänder en signal om att man uppskattar Keihanshins åtgärder för att frambringa värde, enligt förvaltaren. Även Shurgard Self Storage uppges ha gett ett positivt bidrag, mot bakgrund av en solid rapport, förvärv av ett flertal byggtillstånd samt inkludering i fastighetsindexet EPRA.

Bland negativa bidragsgivare i det tredje kvartalet återfanns det Hongkong-baserade konglomeratet CK Asset Holdings högst upp på listan. Bolaget sänkte sin delårsutdelning, främst till följd av svaghet inom brittiska pubar och hotell på grund av pandemin. Andra återkommande inkomstkällor är motståndskraftiga hittills, men utvecklingen inom pubar och hotell kommer att vara tätt kopplad till pandemins förvecklingar, skriver förvaltaren. Han lägger till att grundaren och den största ägaren fortsätter att köpa aktier till ett högt rabatterat pris.

Kontorsduo införskaffad, sektor för hårt straffad

Under det tredje kvartalet tog Skagen m2 nya positioner i Canadian Allied Properties Real Estate samt japanska Hewia Real Estate. Båda bolagen är verksamma inom kontor, men det förstnämnda äger även tre datacenter i Toronto.

“Kontorssektorn har blivit överdrivet hårt straffad under pandemin. En orsak är att jobba hemma-trenden har extrapolerats som en framtida ‘disruptor’. Vi anser att denna oro är överdimensionerad i relation till prissättningen i sektorn. Den andra anledningen är risken för en utdragen recession som kommer att drabba kommersiella fastigheter och alla andra sektorer. Det är viktigare än någonsin att vara selektiv när det kommer till ‘stock picking’”, skriver Michael Gobitschek.

Bland nämnda portföljförsäljningar nämns amerikanska SL Green, japanska Sekisui House, samt brasilianska MRV.

image

Skagen m2:s tio största innehav bland totalt 30 stycken, per den 30 september 2020. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR